Prirozená volba

Spoločnosť Benders v slovenskej republike zastupuje firma LAMBDA DEVELOP s.r.o.

Od svojho vzniku v roku 1960 je našou ambíciou uspokojovať potreby našich zákazníkov. Naše podnikanie sa vyznačuje miestnym obchodným tímom, ktorý je spolu s citlivosťou základom pre dlhé a pevné vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a v neposlednom rade aj so zamestnancami. Pozitívny vývoj firmy Benders v súčasnej dobe dovolil zaradenie firmy medzi jednu z popredných výrobcov betónu a produktov z prírodného kameňa v severskom regióne. Súčasne sa zvyšuje a rozširuje podiel nových trhou v zahraničí v Európe a každú sezónu rastie naša ponuka stavebných výrobkov a stavebných systémov.

Náš príbeh

História firmy

V roku 1960 bol sprevádzkovaný prvý stroj na výrobu betónových strešných škridiel v panstva Larsagarden na juhozápade švédskej Edsvära. Bol to skromný začiatok súčasného koncernu Benders. Zakladateľmi boli vtedy Karl-Erik Bender a jeho brat Arne a otec Knut. Rodina zohrala pre rozvoj firmy dôležitú úlohu. Benders je ešte dnes vo vlastníctve rodiny. Karl-Erik Bender je predsedom predstavenstva, syn Ove, ktorý začínal svoju odbornú dráhu v podniku je dnes obchodným riaditeľom a šéfom koncernu.

V roku 1993 bola založená nemecká dcérska spoločnosť Benders Dachstein. Najskôr fungovala ako odbytové stredisko, ale obchody sa vyvíjali tak dobre, že v máji 1998 bola výroba preložená do závodu v Kritzkow u Rostocku a od tej doby predstavuje významného hráča na nemeckom trhu so strešnými krytinami.

Obchodný koncept a stratégie

Primárnym cieľom je vyvíjať, vyrábať a dodávať konkurenčné, vysoko kvalitné výrobky a služby. V Českej a Slovenskej republike najmä pre trh s betónovou strešnou krytinou.

Ambíciou firmy Benders je byť silným švédskym rodinným podnikom. Obsadiť čo najlepšie dodávateľské pozície na európskom trhu so strešnou krytinou a ďalšími výrobkami. Zisky investujeme späť do spoločnosti, čo vytvára predpoklad pre ďalší rast aj v hospodársky horších periódach. Firma je presvedčená, že svojou prácou a kvalitou výrobkov prináša úžitok svojim zákazníkom aj odberateľom. Jedine tak sa môžeme dočkať postupného zlepšovania podielu firmy na európskom trhu so stavebnými materiálmi. Spolu s našimi zákazníkmi chceme dlhodobo vyrábať najlepšie produkty budúcnosti.

To najdôležitejšie

Firma v číslach

„Len keď máte ku svojim klientom osobný prístup, môžete si vytvoriť stabilné vzťahy, ktoré sa oplatia pre obe strany. Jednoduchšie to už nie je.“

ročná tradícia

Predaných striech denne

Produktov, z ktorých si môžete vybrať

Predaných produktov denne